Struktura pracy magisterskiej

                   STRUKTURA PRACY MAGISTERSKIEJ

Praca mgr składa się z:

 1. Wstęp
 2. Rozwinięcie, a w nim:
  Rozdz. 1. Teoria problemu.
  Rozdz. 2. Metodologiczne założenia badań.
  Rozdz. 3. Analiza badań empirycznych.
 3. Zakończenie

WSTĘP:

Winien mieć charakter informacyjny, albowiem służy czytelnikowi do zorientowania się w problemie omawianym w pracy.

UKŁAD WSTĘPU:

 1. Zaznajomienie się z problematyką badań (kilka zdań o charakterze ogólnym).
 2. Omówienie stanu badań w zakresie opracowywanego zagadnienia oraz ustalenie zasięgu własnego opracowania.
 3. Przestawienie celu poruszonych problemów, a także sposobów realizacji podjętego zamierzenia.
 4. Zakończenie, w którym należy podkreślić uzasadnienie naukowe lub praktyczne podjętych badań.

ROZDZIAŁ I. PISZEMY ROZDZIAŁY RZYMSKIMI CYFRAMI!!

Omówienie problemu badawczego

 1. dokonuje się go na podstawie literatury naukowej, dlatego bardzo ważny jest dobór i stopień powiązania z problemem badawczym
 2. autor winien znać literaturę zarówno podstawową jak i specjalistyczną, dotyczącą problemu jak i zagadnień pogranicznych
 3. w ten sposób przedstawia tło badanego problemu w powiązaniu z innymi, a zarazem uzasadnić swój problem w danej dyscyplinie naukowej
 4. czyni to poprzez przedstawienie i uzasadnienie własnej hipotezy badawczej, która powinna formułować bardzo dokładnie specyfikę badanego problemu

               ROZDZIAŁ II

METODOLOGICZNY , WINIEN ZAWIERAĆ:

–       cel badań

–       problemy badawcze

–       hipotezę / hipotezy

–       metodę badawczą

–       techniki badawcze

–       narzędzia badawcze

–       teren badań (opis przedsiębiorstwa)

–       charakterystykę osób badanych

OPIS STOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH

–       do rozwiązania określonego problemu badawczego można użyć wiele różnych metod badawczych

–       przy wyborze metod badawczych należy brać pod uwagę analizowany materiał i uwzględnić metody stosowane dotychczas w podobnych badaniach

–       wybrane metody należy uzasadnić merytorycznie i logicznie, podając względy, które przemawiają za wyborem tych, a nie innych

–       metody te należy w pracy opisać oraz uzasadnić konieczność ich zastosowania

–       wybór i uzasadnienie odpowiednich, właściwych metod badawczych oraz poprawność posługiwania się nimi są warunkiem kwalifikacyjnym

               ROZDZIAŁ III

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I ICH OMÓWIENIE

–       zarówno przedstawienie wyników badań własnych, jak i ich przedyskutowanie z doniesieniami innych autorów, stanowi rozwiązanie problemu badawczego – jest to sedno podjętych badań

–       sposób interpretacji własnych wyników badań zależy od inwencji twórczej autora pracy

–       jeżeli rozwiązanie problemu badawczego zostało rozbite na kilka podtematów, to w zakończeniu omawiania wyników należy rozwiązać je oraz systematycznie zinterpretować związki między uzyskanymi wynikami

–       wyniki badań powinny stanowić podstawę do wyciągnięcia wniosków bardziej ogólnych

ZAKOŃCZENIE

Wnioski winny stanowić syntetyczne wyniki opracowania i powinny odpowiadać problemowi sformułowanemu w tytule pracy, a szczególnie jej celowi.

Powinny one:

–       opierać się na przeprowadzonych badaniach

–       podsumować osiągnięte wyniki badań

–       wykrywać i formułować zależności wpływające na badany problem

–       wykonywać i uwypuklać zależności między badanymi zagadnieniami, zjawiskami czy obiektami

–       ustalić związki między badanymi zagadnieniami, wielkościami

–       proponować problematykę dalszych badań

–       proponować praktyczne zastosowanie badań

 

Temat: System motywacyjny w przedsiębiorstwie „X”.

 

WSTĘP

               ROZDZIAŁ I

1. Teoria systemu motywacyjnego.

1.1.  Istota systemu.

1.2.  Motywowanie i motywacja.

1.3.  Wybrane teorie motywacji.

1.4.  Rodzaje motywowania.

1.4.1.         Motywowanie pozytywne i negatywne.

1.4.2.         Motywowanie materialne  i poza materialne.

               ROZDZIAŁ II

 1. Metodologiczne założenia badań.

2.1.Cel badań.

–       Teoria celu.

–       Trzy definicje celu wg trzech różnych autorów.

Celem mojej pracy jest zaprezentowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie X.

2.2. Problemy i hipotezy badawcze.

–       Teoria problemu.

–       Trzy definicje problemu wg trzech różnych autorów.

Problem główny (P.G.): Jak prezentuje się system motywacyjny w zakładzie X?

Tak przedstawiony problem główny upoważnia mnie do zaprezentowania następujących problemów szczegółowych.

P.Szcz.I (Problem szczegółowy I): Kto w zakładzie pracy prowadzi działalność motywacyjną?

P.Szcz.II: Jakie rodzaje motywatorów finansowych stosowane są w zakładzie pracy?

P.Szcz.III: Jakie motywatory poza finansowe stosowane są w zakładzie pracy X?

Tak wyartykułowane problemy upoważniają mnie do przedstawienia następujących hipotez.

–       Teoria hipotezy

–       Trzy definicje hipotezy wg trzech różnych autorów.

H.G.(Hipoteza główna): System motywacyjny w zakładzie X składa się z finansowych i nie finansowych motywatorów.

H.PI(Hipoteza pomocnicza1 jest odpowiedzią na P.Szcz.I): W zakładzie X motywowaniem pracowników zajmuje się bezpośredni przełożony.

H.PII: Do motywatorów finansowych zaliczamy pensję, premię, nagrody jubileuszowe itd.

H.PIII: Wśród motywatorów nie finansowych występują:…

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.

W pracy zastosowałam następujące metody badawcze:…

–       metoda krytycznej analizy literatury – umożliwiła mi ona teoretyczne zapoznanie się z problemem, czego rezultatem jest pierwszy rozdział niniejszej pracy.

–       Metoda sondażu diagnostycznego – umożliwiła mi ona poznanie opinii i sądów respondentów na dany temat. Techniką tej metody jest ankietowanie i wywiad.
Ankieta przeprowadzana jest pośród dużej liczbie zatrudnionych osób w firmie.
Min. 30 osób do badań empirycznych.

–       Metoda prezentowania danych – dzięki tej metodzie przedstawiłam za pomocą tabel i wykresów poglądy i opinie badanych na problem pracy.

2.4. Teren badań. Opis firmy / przedsiębiorstwa.

2.5. Charakterystyka osób badanych. Populacja badana. Badania prowadzę w zakładzie X.

               ROZDZIAŁ III

 1. Sprawozdanie z badań empirycznych.

               ZAKOŃCZENIE

LITERATURA ( 3-5 pozycji)

Nazwisko , Inicjały imienia, Tytuł, miejsce i rok wydania – alfabetycznie spis.

Przypisy: Inicjały imienia, Nazwisko, Tytuł dzieła, miejsce  i rok wydania, nr strony s.65

Reklamy
Categories: Prace magisterskie | Tagi: | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: